Grendahuset

Flemma grendahus er eit samlingslokale både for Flemma og bygdene rundt. Her har vi stor gymsal med scene, garderobar, aktivitetsrom og eit rikt utstyrt kjøkken.

Grendahuset ligg midt i bygda og kan leigast til dei sosiale og kulturelle formål det er behov for.

Grendahuset er drifta av Grendahuslaget.
Kontakt Rigmor Toven på tlf. 971 35 561 for leige.